Офіційні оцінки дають вчителям можливість перевірити знання та спланувати майбутні інструктажі, але стандартизовані іспити або комерційно підготовлені тести не завжди точно оцінюють цю інформацію. Додатковий час, необхідний для підготовки іспитів, окупається потенціалом для більш точних оцінок, а з огляду на переваги, викладачі можуть більш точно контролювати навчання та успішність студентів.

Інтеграція до інструкції

Вчителі часто розширюють знання по підручнику, щоб зробити інформацію важливою та значущою для своїх учнів. Замість того, щоб просто читати з підручника, викладач може використовувати нехудожні книги, гостьові доповідачі, експерименти, демонстрації для викладання змісту курсу. Тести для вчителів naurok.com.ua, краще відображають те, що викладають на уроці, і краще відповідають методикам викладання, якими вони користуються. За допомогою індивідуальних тестів викладачі можуть оцінювати учнів під час їх просування, щоб перевірити їх розуміння.

Керування форматом

Комерційно підготовлені тести, як правило, множинного вибору або заповнення порожнього, хоча ви можете знайти короткі запитання та есе. Коли вчитель створює власні тести, він повністю контролює формат. Тести з паперу та олівця можуть включати різні типи питань та формати, які найкраще відповідають конкретному матеріалу. Питання з декількома варіантами можуть працювати добре для певних розділів, тоді як відповісти на питання есе найкраще для інших. Вчителі також мають можливість альтернативних видів тестування, таких як усні іспити або презентації.

Збільшена частота

Стандартизоване тестування зазвичай відбувається лише один раз на рік, тому результати не обов'язково дають вчителям інструменти для постійного вдосконалення методів навчання. Аналогічно, тести, надані видавцями для супроводу підручників, часто надаються лише в кінці глав чи підрозділів. Коли вчитель складає власні тести naurok.com.ua, він може скласти таку кількість, яку хоче. Більш часте тестування дає змогу краще ознайомитись із успішністю студентів протягом усієї теми та впродовж року.

Модифікації

Учитель знає своїх учнів краще, ніж будь-який видавець. Хоча комерційні тести можуть охоплювати більшість інформації, вони можуть не враховувати студентів з особливими потребами або різними стилями навчання. Учитель, який складає власні тести naurok.com.ua, має можливість підготувати іспити до учнів у своєму класі. Приклади включають додавання зображень або діаграм, збільшення друку або залишення додаткового простору між реченнями, щоб полегшити читання.