• Главная
  • Правила благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в смт. Зайцеве
15:06, 13 января 2014 г.

Правила благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в смт. Зайцеве

1.     Загальні положення

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в смт. Зайцеве (далі - Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території Зайцівської селищної ради, об’єктів благоустрою селищної ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території селищної ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Зайцівької селищної ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2.  Об’єкти благоустрою території Зайцівської селищної ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3.  Повноваження Зайцівської селищної ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.4.  Зайцівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6.  Правила розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

1.7.  Правила містять загальнообов’язкові на території Зайцівської селищної ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

2.     Визначення термінів

            У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-      благоустрій, санітарне утримання території, забезпечення чистоти і порядку в смт. Зайцеве - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Зайцівської селищної ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

-    суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

-  об'єкти благоустрою – територія Зайцівської селищної ради:

-  територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища, пасла та інші території загального користування;

-    прибудинкові території (прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

-   території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

-  інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Зайцівської селищної ради;

-     елементи благоустрою - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

-   балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

-     територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

-    територія суб'єкта благоустрою - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

-  прилегла територія — це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

-  тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

-     малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою: інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави;

-   рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою території Зайцівської селищної ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби, світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;

ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно - технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко - економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко - економічних показників;

-    об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

-    спеціалізоване підприємство –  КП «Зайцевесервіс», функціональним призначенням якого є виконання відповідних робіт;

-   відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

-  відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

-   поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

-  збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням;

-  перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

-   зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об'єкти озеленення;

-   зелені насадження загального користування - парки, сквери, набережні та ін.;

-  зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо;

-    зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

 

3.     Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Зайцівської селищної ради мають право:

3.1.1.  користуватись об’єктами благоустрою;

3.1.2.  брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Зайцівської селищної ради;

3.1.3.  вносити на розгляд Зайцівської селищної ради пропозиції з питань благоустрою;

3.1.4.  отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.1.5.  брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.1.6.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території селищної ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

3.1.7.  звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача  об’єктів благоустрою.

3.2.  Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.2.2. при знесені споруд привести до належного стану земельну ділянку, на якій були розташовані споруди та передати цю земельну ділянку на баланс до Зайцівської селищної ради;

3.2.3. дотримуватись правил благоустрою території Зайцівської селищної ради;

3.2.4. не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;

3.2.5. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою селищної ради;

3.2.6. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;

3.2.7. дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Зайцівської селищної ради;

3.2.8. утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

3.2.9. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

4.     Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,

 фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою

4.1. підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

4.1.1. брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

4.1.2. брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою селищної ради;

        4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Зайцівської селищної ради або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою  в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. вносити на розгляд Зайцівської селищної ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території Зайцівської селищної ради.

4.2.    підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);

4.2.2. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з управлінням архітектури Горлівської міської ради, органом охорони культурної спадщини та Зайцівською селищною радою.

4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.4. проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.7. вивозити або укладати договори з підприємством, яке здійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших);

4.2.8.  забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;

4.2.10.  розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Зайцівською селищною радою;

4.2.11. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.

5.     Порядок здійснення благоустрою та утримання

територій загального користування

5.1.  парків (парків культури та відпочинку, парків – садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих та інших), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.  благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснює КП «Зайцевесервіс».

5.3.  благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

5.3.1. прибирання сміття, відходів, листя;

5.3.2. озеленення;

5.3.3. збереження зелених насаджень;

5.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5.3.5. відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

5.3.6. встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

5.3.7. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.4. благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.

5.5. пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.6. кладовищ.

5.6.1. утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.

5.6.2. існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Зайцівської селищної ради.

5.6.3. поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

5.6.4. виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань  охоронних зонах забороняється.

 

6.     Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території.

            6.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

6.2. до прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

6.3. благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

6.3.1. прибирання сміття, відходів, листя;

6.3.2. озеленення;

6.3.3. збереження зелених насаджень;

6.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

6.3.5. скошування трави;

6.3.6. видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

6.3.7. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6.4. підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.

6.5. забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

6.6. за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

7.     Порядок здійснення благоустрою

           суб’єктами господарювання

7.1.  Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та у тримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

7.2. до прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

7.3.  благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

7.3.1. прибирання сміття, відходів, листя;

7.3.2. озеленення;

7.3.3. збереження зелених насаджень;

7.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

7.3.5. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

7.4.  за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

 

8.     Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

8.1.   На об’єктах благоустрою забороняється:

8.1.1.  виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого Зайцівською селищною радою;

8.1.2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів адміністративних  будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

8.1.3.  самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

8.1.4.  вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

8.1.5. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

8.1.6. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8.1.7. порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

8.1.8. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

8.1.9. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

8.1.10. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах, місцях громадського користування, вулицях фекалії тварин та худоби;

8.1.11. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

8.1.12.  самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;

8.1.13.  самовільно займати земельні ділянки на всій території Зайцівської селищної ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

8.1.14.  використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

8.1.15.  самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;

8.1.16.  здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

8.1.17.  здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

8.1.18. засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

8.1.19. вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

9.     Утримання тварин.

            9.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин, домашньої худоби та птиці  зобов’язані:

  9.1.1. забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

9.1.2. дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщень, у яких утримуються тварини (місця постійного утримання), та норм співжиття;

         9.1.3.   не допускати утримання собак у місцях загального користування;

   9.1.4.   вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

   9.1.5.   не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

 9.1.6. не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді;

 9.1.7.   не здійснювати випас домашньої худоби та птиці на вулицях, дитячих майданчиках, провулках, берегах річок, водоймищ та інших прибережних смугах, пляжах, інших територіях загального користування;

 9.1.8. допустима кількість утримання домашньої худоби в одній індивідуальній садибі складає (при дотримані санітарно-гігієнічних норм утримання худоби та відсутності скарг сусідів):

- свиней – до 5 голів;

- дрібної рогатої худоби – до 15 голів;

- великої рогатої худоби – до 5голів;

- птиці -  до 30 голів;

 - кролів  - до 20 голів.

Відстань між житловими будинками, літніми кухнями та господарськими будівлями (площею до 50 кв. м.) для утримання скота, домашньої худоби та птиці повинна  бути не меншою 15 метрів, до питних колодязів – не менше 20 метрів, згідно з державними будівельними нормами № 360-92**  «Планування та забудова міських і сільських поселень».

9.1.9. при розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути не менше 2,5 метрів для підвищення рівня льоту бджіл (згідно інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб та отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 року). Вулики розміщувати на відстані не меншій 3 метрів від межі земельної ділянки.

9.2.   Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 9.3. Контроль за додержанням цих Правил здійснюється органами комунальних служб, органами державного ветеринарного нагляду, державного санітарного нагляду, органами управління внутрішніх справ.

 

10.  Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами.

10.1.           Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Зайцівської селищної ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом сільської ради порядку.

10.3.           Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Зайцівської селищної ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

10.4.           Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Зайцівської селищної ради, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

10.5.           У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

10.6.           Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом.

10.7.           Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об'єкту благоустрою Зайцівської селищної ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об'єкта.

10.8.           Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, проспекту, вулиці міста на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

10.9.           Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.

10.10.      Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

10.11.      Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків.

10.12.      Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

10.13.      Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

10.14.      Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення).

10.15.      При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

10.16.      Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску

10.17.      Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів.

10.18.      Забороняється розташування рекламних засобів:

-      на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

-         на територіях пам'яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;

10.19   Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

10.20   Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв'язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з КП «Зайцевесервіс» для забезпечення прибирання території.

10.21    Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

10.22    Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

10.23    Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15-20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні - декоративно оформленими.

10.24    В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

10.25    Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

10.26    Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

10.27    При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав'яному покритті.

10.28    Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

10.29    Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

10.30    Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом сільської ради.

10.31    Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

10.32    Контроль за додержанням Правил благоустрою території Зайцівської селищної ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Зайцівської селищної ради.

 

11.     Контроль у сфері благоустрою території Зайцівської селищної ради. 

11.1.           Контроль у сфері благоустрою території Зайцівської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

11.2.           Контроль за станом благоустрою території Зайцівської селищної ради, виконання цих Правил покладається на адміністративну комісію Зайцівської селищної ради.

11.3.       Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

11.3.1.    проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Зайцівської селищної ради;

11.3.2.    розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

11.3.3.    участі в обговоренні проектів благоустрою території Зайцівської селищної ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Зайцівської селищної ради;

11.3.4.    подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Зайцівської селищної ради.

 

12. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил. 

12.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

12.2. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

12.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, КП «Зайцевесервіс» має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити певних третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені КП «Зайцевесервіс» у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.

12.4. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.

 

13. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

13.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться при надходженні від 20 звернень по зміні одного і того ж пункту шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Зайцівської селищної ради.

13.2. Проект рішення Зайцівської селищної ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

 

14. Порядок проведення громадського обговорення проекту Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в смт. Зайцеве

            14.1. Громадські обговорення проекту Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в смт. Зайцеве проводяться в приміщенні Зайцівської селищної ради.

   14.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Зайцівська селищна рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошень в газеті, інформаційних стендах, міських сайтах, тощо.         

 

Селищний голова                                                                                                  В.Ю.Весьолкін

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Объявления
live comments feed...